Nyilatkozat - - Ajtó Ablak Depó

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

ADATVÉDELEMI NYILATKOZAT

A(z) Ajtó Ablak Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1184 Budapest Péterhalmi utca 8.
Az adatkezelő elérhetősége: tel: +36 (30) 261-3065 Email ajtoablakkisker@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Felasználó a megrendelés, ill. az önkéntes regisztráció során, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak megadásakor kifejezett hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: önkéntesen regisztrált ill. megrendelést leadó felhasználók. (továbbiakban: regisztrlát felhasználók)

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által, a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási, Számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Ajtó Ablak Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.
- Külső szállító igénybe vétele esetén, a megrendelő által választott szállítmányozási cég illetékes munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok, annak megadásától a felhasználó által kezdeményezett törlésig kerülnek elektronikus tárolásra.

Megrendelő bármikor tájékoztatást kérhet adatkezelőtől,
- személyes adatainak kezelésérőr,
illetve kezdeményezheti, vagy az elektronikus felületen azonosítás után elvégetheti
- személyes adatainak módosítását,
- személyes adatainak törlését, zárolását.

A felhasználó a regisztráció során az email címéhez kapott jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Amennyiben felhasználó elektronikus megrendelést ad le, úgy ahhoz, a megrendelés pillanatában érvényes adatok kerültek csatolásra. A megrendeléshez csatolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(NAIH)
 fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: 
Nemzeti Jogszabálytár
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz